Przeskocz do treści

HISTORIA

                   HISTORIA

Historia powstania domu w Bielawie, przy ul. Kopernika 2, sięga XIX wieku. Początek idei budowy domu przy ul. Kopernika 2, to rok 1854. Bielawski kupiec Johann Joseph Frohlich upoważnił swojego syna Carla Augusta do przekazania w użytkowanie działki z zabudowaniami dla Fundacji św. Wincentego a Paulo celem wychowywania i opieki osieroconych katolickich dzieci. Staraniem ówczesnego proboszcza bielawskiej parafii Franza Krause'go sprowadzono z Nysy Siostry Elżbietanki które oprócz opieki nad dziećmi roztoczyły opiekę nad chorymi w szpitalu. W 1863 wybuch w Bielawie pożar, który strawił budynek sióstr, dzieci zostały przeniesione do Kamionek. Niestety Siostry nie odzyskały już prawa do opieki i wychowania dzieci. Po wielokrotnych prośbach i interwencjach w 1897 r rzad zgodził się na powrót sióstr szarytek do sierocińca. Siostry niemieckie opiekowały się i wychowywały dzieci do zakończenia II wojny światowej.

W 1946 po zakończeniu II wojny światowej Zgromadzenie Sióstr Augustianek na prośbę ówczesnego proboszcza parafii WNMP w Bielawie przejęło Dom Dziecka - „Sierociniec” przy ul. Kopernika 2. Mimo skromnych warunków lokalowych siostry augustianki rozpoczęły działalność dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą. W tych trudnych czasach w „sierocińcu” dach nad głową znalazły dzieci, które pozbawione były rodzin. Siostry uczyły i wychowywały przeszło 150 dzieci. W 1960 r. Dom Dziecka został przekształcony na Zakład Wychowawczy dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym. Była to jedyna placówka katolicka prowadzona przez Siostry, która nie została zlikwidowana w okresie rządów komunistycznych. Przechodziła wielokrotne przeobrażenia ale ostatecznie funkcjonowała pod nazwą Specjalny Ośrodek Wychowawczy i była niepubliczną placówką katolicką zapewniającą całodobową opiekę i wychowanie dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, realizującą obowiązek szkolny. Placówka zaprzestała działalności w czerwcu 2017r.

W 2011r przy Specjalnym Ośrodku Wychowawczym zostało założone Niepubliczne Przedszkole Specjalne, obejmujące opieką i nauczaniem najmłodsze dzieci przebywające w Ośrodku. Na skutek dużego zainteresowania społeczeństwa w 2013r. placówka została przekształcona w Niepubliczne Przedszkole Integracyjne do którego uczęszczały również dzieci z miasta. Budynek został dostosowany do dzieci przedszkolnych. Liczba dzieci szybko wzrastała, dlatego też w 2016r. zostały podjęte starania o przekształcenie placówki w Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Augustianek” które działa do chwili obecnej.