Przeskocz do treści

PRACA Z DZIECKIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Praca z dzieckiem niepełnosprawnym

W przedszkolu edukacją integracyjną może być objęte dziecko w wieku od 3 do 10 roku życia, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym dziecko ukończy 10 lat, posiadające orzeczenie do kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną.

Do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym wymagane jest przygotowanie nie tylko pedagogiczne ale także specjalistyczne, które posiadają nauczyciele pracujący w przedszkolu z dziećmi.

Zespól - nauczyciel wraz ze specjalistami na podstawie obserwacji dziecka i wytycznych w orzeczeniu opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny dla każdego dziecka, dobierając odpowiednie metody i formy pracy.

Dbając o wszechstronny rozwój dziecka zapewniamy fachową pomoc ze strony wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów z dziedziny:
- oligofrenopedagogiki- pedagog specjalny z zakresu rewalidacji,
- psychologii,
- logopedii,
- terapii integracji sensorycznej,
- gimnastyki korekcyjnej

Przedszkole realizując zalecenia zawarte w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego zapewnia dzieciom :
- odpowiednie warunki nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne,
- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, Integracji Sensorycznej, rewalidacyjne,  socjoterapeutyczne oraz inne określone w orzeczeniu
- integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

Przedszkole posiada bogate zaplecze materialne potrzebne do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Wśród nich jest:

1. Sala Doświadczania świata „Snoezelen” - wyposażona w: Światłowody, Łóżko wodne, Kolmnę bombelkową, Projektor kolorów, kolumnę świetlną, Kącik lustrzany, Panele sensoryczne (zwane tablicami fakturowymi) Basen podświetlany z kulkami, Wibrujący wąż , Projektor solar + tarcze, Panel – tablica lustrzana, kaskada światłowodowa, Podwieszane gwiaździste niebo, Tablica - kolorowa drabina dźwiękowa, Tor świetlno - dźwiękowy (8 kolorowych pól). Sala Doświadczania świata pozwala dziecku na poznawanie świata poprzez zabawę.
Stwarza dziecku przyjazne miejsce, pozwalające na stymulację rozwoju, doskonalenie zmysłów oraz na pogłębianie wyobraźni oraz wiedzy o świecie. Sala doświadczanie światła to doskonały rodzaj terapii dla dzieci cierpiących na wszelkie rodzaje zaburzeń!
Terapia w SDS pozwala na doskonalenie zmysłów – słuchu, węchu, dotyku, smaku oraz wzroku.

2. Sala do gimnastyki i zajęc ruchowych- wyposażona w sprzęt do zajęć ruchowych: kształtki rehabilitacyjne, materace, ławeczki.

3. Sala terapeutyczna do gimnastyki korekcyjnej : Zajęcia z terapeutą mają na celu korygowanie istniejących zaburzeń statystyki ciała, wyrobienie prawidłowej postawy, nauki prawidłowego oddychania w trakcie ćwiczeń.
Sala wyposażona jest w: drabinki gimnastyczne, materac rehabilitacyjny składany, lustro posturograficzne, ławkę z matą "jeż”, ławeczkę i poduszki rehabilitacyjne, piłki gimnastyczne, piłeczki rehabilitacyjne ”jeż”, ławeczkę sensoryczną, woreczki, ringo, laski gimnastyczne, sprzęt do ćwiczeń koordynacji ruchowej, masażer, maty korekcyjne.

4. Sala do zajęć rewalidacyjnych - Terapeuta w pracy z dzieckiem wykorzystuje różnorodne metody, techniki i sposoby postępowania terapeutycznego. Zajęcia rewalidacyjne są procesem wychowawczym z zaplanowanymi celami usprawniania zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych.
Kształtki rehabilitacyjne - służą do ćwiczeń rozwijających motorykę dużą, ale także do zabawy i relaksacji.

5. Gabinet logopedyczny oraz psychologiczno-terapeutyczny
Gabinet logopedyczny wyposażony w nowoczesne programy multimedialne do ćwiczeń logopedycznych, programy do stymulacji rozwoju mowy dzieci.
Terapia logopedyczna w przedszkolu odbywa się w małych zespołach lub indywidualnie.
Gabinet psychologiczno – terapeutyczny, w którym prowadzone są indywidualne zajęcia stymulujące rozwój umysłowy oraz zajęcia terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami zachowania i emocji. W gabinecie przeprowadza się również indywidualne rozmowy z rodzicami.