Przeskocz do treści

KADRA

Kadrę w naszym przedszkolu stanowią osoby otwarte i kochające dzieci. Siostry oraz Panie Nauczycielki są obok rodziców jednym z pierwszych autorytetów i wzorców osobowych dziecka. Wiedząc jak ważną pełnią rolę w życiu małego człowieka staramy się, aby w naszym zespole były wyłącznie osoby kreatywne, życzliwe i cierpliwe w stosunku do swoich podopiecznych jak również posiadające odpowiednią wiedzę, umiejętności, zaangażowanie i doświadczenie.

Nasi nauczyciele nieustannie motywują wychowanków do odkrywania świata oraz dbają, by dzieci swoje poszukiwania mogły prowadzić w atmosferze szacunku, bezpieczeństwa, miłości i życzliwości.

DYREKTOR: s. Józefa - Krystyna Chuchla

Kadra pedagogiczna:
Gr I „Jagódki” - s. Dolores, p. Kamila Ł, p. Justyna
Gr II „Słoneczka” - p. Agnieszka, p. Sylwia O.
Gr III „Żabki” - p. Kamila O., p. Weronika
Gr IV „Sówki" - s. Augustyna, p. Danusia
Gr III „Pszczółki” - s. Renata, p. Nikola

Zajęcia dydaktyczne wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego:
katecheza - s. Augustyna
j. angielski - p. Danusia

Zajęcia specjalistyczne:
rewalidacyjno-wychowawcze - p. Kamila Ł., s. Renata, p. Sylwia Ż.
logopedyczne - p. Iza
z pedagogiem specjalnym - p. Sylwia Ż.
z psychologiem - p. Sylwia Ż.
fizjoterapeutyczne - p. Ewa
integracja sensoryczna - p. Kamila O.

Zajęcia dodatkowe:
taniec towarzyski - p. Iwona
zajęcia ruchowe z elementami piłki nożnej - p. Michał
akrobatyka  - p. Cezary
kółko plastyczne - p. Nikola
kółko matematyczne - p. Marta
kółko nowoczesnych technologii - p. Kamila O
kółko językowe - p. Danusia