Przeskocz do treści

RAMOWY PLAN DNIA

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6:30 – 8:00 Swobodna aktywność w kącikach zainteresowań, zgodnie z potrzebami dzieci, zabawy integracyjne, zabawy ze śpiewem, rozmowy indywidualne i w małych grupach,...
8:00 – 8:30 Czynności organizacyjne przygotowujące do zajęć, zabawy i ćwiczenia ruchowe, gimnastyczno-taneczne, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, modlitwa poranna,...
8:30 – 10:00 Śniadanie, czynności samoobsługowe, higieniczne. Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczyciela wg wybranego programu wychowania przedszkolnego
10:00 – 11:30 Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, spacery, wycieczki,...
11:30 – 13:00 Czynności samoobsługowe, higieniczne, obiad. Odpoczynek poobiedni przy muzyce, czytaniu książeczek, słuchaniu odtwarzanych utworów klasyki dziecięcej.
Obserwacje pedagogiczne, praca z dzieckiem zdolnym, praca wyrównawcza, zabawy podsumowujące i utrwalające treści dnia, swobodne zabawy w sali lub na placu zabaw, ...
13:00 – 16:00 Czynności przygotowujące do podwieczorku, modlitwa wdzięczności za przeżycia dnia, podwieczorek. Praca indywidualna i w małych grupach wg bieżących potrzeb, zabawy organizowane i dowolne wg inwencji dzieci, prace porządkowe, zabawy integrujące dzieci z różnych grup, ...