Przeskocz do treści

RAMOWY PLAN DNIA

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6:30 – 8:00 Swobodna aktywność w kącikach zainteresowań, zgodnie z potrzebami dzieci.
8:00 – 8:30 Dowolne zagospodarowanie czasu przez nauczyciela w czasie przychodzenia dzieci do przedszkola, czynności organizacyjne przygotowujące do zajęć, zabawy ruchowe, muzyczno-taneczne, integracyjno-ruchowe przy muzyce, w kącikach zainteresowań.
8:30 – 10:00 Śniadanie, czynności samoobsługowe, higieniczne.
Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczyciela wg wybranego programu wychowania przedszkolnego
10:00 – 11:30 Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, spacery, wycieczki, itp.
11:30 – 12:30 Czynności samoobsługowe, higieniczne, obiad.
Zajęcia poznawczo-wychowawcze (zespołowe, grupowe)
Cykliczne zajęcia wynikające z realizacji planu pracy z wykorzystaniem różnorodnych metod.
Swobodne zabawy z wykorzystaniem urządzeń ogrodowych i sprzętu sportowego, gry i zabawy sportowe (zespołowe, grupowe, międzygrupowe).
Spacery.
12:30 – 13:00 Obserwacje pedagogiczne, praca z dzieckiem zdolnym, praca wyrównawcza, utrwalanie poznanych w ciągu dnia treści podstawy programowej.
13:00 – 16:00 Odpoczynek – relaksacja (higiena układu nerwowego):
słuchanie muzyki, słuchanie bajek, relaks,
swobodna aktywność dzieci wg ich pomysłów i zainteresowań,
czynności przygotowujące do podwieczorku, podwieczorek, swobodne zabawy na placu zabaw