Przeskocz do treści

ZAJĘCIA

Powiedz mi, a zapomnę,
pokaż mi, a zapamiętam,
pozwól mi zrobić, a zrozumiem.

W naszym Przedszkolu podejmujemy działania zgodnie z Podstawą programową wychowania przedszkolnego, którą uszczegóławia wybrany na ten rok program wychowania przedszkolnego „Ola i przyjaciele” autorstwa Małgorzaty Rutkowskiej i Doroty Piechoty. Koncepcja programu opiera się głównie na metodach aktywizujących. Dziecko czynnie zdobywając wiedzę przez eksperymentowanie i poszukiwanie, ma szansę lepszego jej zrozumienia i zapamiętania. Uczy się samodzielnego dochodzenia do wiedzy, a ta umiejętność towarzyszyć mu będzie przez całe życie. Ważnym aspektem jest również uczenie współpracy z rówieśnikami – doskonalenie umiejętności komunikowania się, wymiany poglądów, dochodzenia do wspólnych wniosków.

Jesteśmy przedszkolem katolickim i nasze działania zmierzają do tego, by rozmowy o Panu Bogu i Jego niezmierzonej miłości, modlitwa, umiejętność dostrzegania Jego Czuwającej Opatrzności w naszej codzienności kształtowały wiarę i postawy dzieci i – mamy nadzieję – całych Rodzin. Często wielbimy Pana Boga radosnym śpiewem i spontanicznymi pląsami na Jego chwałę. Każdego dnia życzymy sobie „Szczęść Boże” i dziękujemy Panu Bogu Bogu za Jego niezliczone dobrodziejstwa poprzez modlitwę poranną, błogosławienie Go za codzienne pyszne posiłki i uwielbiane w codziennych i wyjątkowych dniach.

We wszystkich grupach wiekowych prowadzone są zajęcia z języka angielskiego, katecheza i muzyko – rytmika.

Dla chętnych dzieci organizujemy zajęcia z piłki nożnej, tańca towarzyskiego, kółko misyjne i kółko plastyczne.

Dla dzieci potrzebujących specjalistycznej opieki organizowane są zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, spotkania z psychologiem i instruktorem integracji sensorycznej.

Zapraszamy do poznawania szczególnych wydarzeń z życia naszego Przedszkola /Aktualności/.